Denní odškodné nebo trvalé následky úrazu? Devět rad, jak pojistit děti

Pojišťovny rády pojistí celou rodinu. Tedy i děti. Praxe ale ukazuje, že mnozí z rodičů mají pojistku nastavenou velice nevýhodně. Co je v pojistce pro dítě důležité a bez čeho se obejdeme, přibližuje finanční poradce Partners Lukáš Urbánek.

Vydáno: 8. 4. 2021
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Před úvahou o pojistce pro dítě musí stát úvaha o tom, jak jsou pojištěni sami rodiče, zda mají ochráněný příjem pro případ, že by kvůli zdravotním problémům v rodině došlo k jeho poklesu. Na prvním místě je tedy rozhodně kvalitní pojištění rodičů, zejména pak toho, kdo je hlavním živitelem rodiny. Onemocní-li dítě, bude to rodič, který nebude moci chodit do práce, bude na ošetřovném a bude mít nižší příjem, nebo dokonce bude muset v práci skončit.

Rozhodne-li se rodič k pojištění dítěte, jenom láska k potomkům nestačí, musí přemýšlet. Musí vědět, proč dítě vlastně pojišťuje a jaká jsou hlavní rizika. Nejzávažnější riziko není tolik oblíbená zlomená ruka a denní plnění za ni, ale trvalé následky úrazu, vážná nemoc a invalidita dítěte. S tím jsou totiž spojená omezení v práci rodičů, ale i náklady na léčbu. Patří sem třeba i drahé léky, které zdravotní pojišťovny nehradí, náklady za dojíždění za lékaři, zdravotnické pomůcky, úpravy bydlení, speciální diety, pořízení nového auta apod. A právě toto všechno je třeba v pojistce dítěte uvážit prostřednictvím pojištění konkrétních rizik. Která to jsou?

URČITĚ ANO: Trvalé následky úrazu
Na rozdíl od dospělých je u dětí riziko úrazu zastoupeno výrazně více a dává tedy smysl dítě pro případ tohoto rizika pojistit. V pojistné smlouvě se sjednává základní pojistná částka, která je potom navyšována (progrese). V praxi to znamená, že čím vážnější úraz s vážnějšími trvalými následky, tím se vypočítává pojistné plnění z vyššího základu. Maximální plnění potom může být třeba 10násobek základní pojistné částky. Základní minimální pojistná částka by měla být alespoň jeden milion korun. Je potřeba si uvědomit, že děti mají celý život před sebou a výrazné zdravotní omezení může trvat po zbytek jejich života (desítky let), proto je nutné, aby pojistná částka byla odpovídající.

URČITĚ ANO: Vážné onemocnění
Diagnóza vážné nemoci (rakovina, náhlé selhání důležitých životních orgánů, vzácné nemoci), i to je součástí životů mnoha českých rodičů. Mnohdy nebojují jenom s nemocí, ale až příliš často i s finančními problémy, které jim právě kvůli nemoci vznikly. Což ostatně platí i pro mnoho dospělých pacientů. Proto riziko vážné nemoci je nutné pojistit jak u dětí, tak u dospělých.

Tuzemské komerční pojišťovny uvádějí většinou seznam diagnóz, na které se pojištění vztahuje. Často bývá problém se v nich zorientovat, ale obecně platí, že rozsah pojištění by rodiče měli volit vždy co nejširší. Pojistnou částku je třeba volit přiměřeně k finančním možnostem, ale minimálně vždy na úrovni jednonásobku ročního příjmu rodiče, ideálně výrazně více.

URČITĚ ANO: Trvalá invalidita
Děti se sice nemohou stát formálně invalidními, ale mohou kvůli svému handicapu získat závislost na jiné osobě. A stejně jako u dospělých platí, že příčinou změny zdravotního stavu bývá mnohem častěji než úraz vážná nemoc. Zde je třeba přesně ladit pojištění jak pro závažné onemocnění, tak pro invaliditu.

Jde o klíčové riziko, které je časově neohraničené a má tedy výrazný finanční dopad na domácnost. Rodič v takovém případě musí mnohdy opustit svoji práci a starat se o dítě. Plnění ze strany pojišťovny navíc dětem může významně pomáhat zvládat i dospělý život, který jim komplikuje jejich invalidita.

MOŽNÁ: Ošetřovné
Pojištění tohoto rizika je důležité u těch domácností, kde nejsou žádné finanční rezervy, kde i sebemenší propad příjmů ohrožuje finanční stabilitu rodiny. Pojistná částka se sjednává ve výši denní dávky. Pojistnou částku nastavujeme podle toho, jaký propad příjmu potřebujeme nahradit. Většinou lze sjednat pojistnou částku ve výši 100–500 Kč/den.

Vždy je třeba počítat se spoluúčastí v podobě čekací doby. V praxi to bude třeba znamenat, že pojištění začne fungovat až od 29. dne. Není to tedy pojištění pro případ běžného nachlazení, ale pro případ již vážnějších zdravotních komplikací.

MOŽNÁ: Denní odškodné pro případ úrazu
Vůbec nejoblíbenější riziko u tuzemských rodičů, které ale pojistku jen zdražuje a ubírá tak na případném plnění u vážných rizik. Na druhou stranu, proč ne, jsou-li správně pojištěna vážná rizika.

Stejně jako u ošetřovného jde o denní dávku za léčení úrazu. Seznam úrazů a maximální počet dnů pro nárok na pojistné plnění bývá vymezen v pojistných podmínkách. I u pojištění denního odškodného je nutné počítat s čekací lhůtou. Pojišťovna bude sice vyplácet pojistné plnění od 1. dne, ale pouze u úrazů, jejichž léčení trvá zpravidla alespoň sedm dní. Pojistná částka by měla ideálně odpovídat propadu příjmu rodiče, který se bude o dítě v případě úrazu starat.

SPÍŠE NE: Hospitalizace
Jde sice o představitelnou událost, ale z pohledu pojištění o naprostou zbytečnost, protože vícenáklady již pokryje pojištění z ošetřovného nebo denních dávek za léčení úrazu, hospitalizace je pouze podmnožinou těchto rizik. Její sjednání společně s výše popsanými riziky tedy již nedává smysl a celé pojištění jen prodražuje. Samostatné sjednání tohoto rizika je zase bezvýznamné z pohledu pravděpodobnosti. Ne každá zlomená ruka si zkrátka vyžádá hospitalizaci.

SPÍŠE NE: Hospitalizace následkem úrazu
Podle odborníků další nesmyslné připojištění, které vytahuje peníze z kapsy, jde o podmnožinu rizika hospitalizace. Bohužel není nic výjimečného, když jsou obě rizika sjednána v pojistné smlouvě současně. To znamená, že v takovém případě si někdo platí za riziko hospitalizace úrazu dvakrát.

SPÍŠE NE: Pojištění spojené s autonehodou
Mediálně velmi atraktivní, ale podle odborníků statisticky oproti vážným nemocem jen málo významné, respektive nevýznamné. Přesto, jak už to chodí, pojišťovny rády toto riziko velice často zneužívají ve svém marketingu. Pozor tedy na něj.

SPÍŠE NE: Pojištění pro případ smrti
I to umějí někteří z nesolidních makléřů prodat vyčerpaným maminkám už v porodnicích. K čemu ovšem je takové pojištění? Snad jen k úhradě pohřbu. Najde se rodič, který by měl zrovna o toto zájem?

Zdroj: iDNES.cz